BEST OF BEST KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

2018. május 25-én hatályba lép az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU rendelet, továbbiakban Rendelet). A Rendelet hatályba lépése fontos fejlemény a személyes adatok kezelése terén, amely hatással lesz a Best of Best Kft. és ügyfelei közötti személyesadat-átadásokra. A Best of Best Kft. biztosítani kívánja, hogy a személyes adatok kezelése elszámoltatható és átlátható módon történjen, a Rendelet előírásaival összhangban.

Jelen nyilatkozat a weboldalon vagy emailben gyűjtött személyes vagy céges adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást.

Honlapunk egyik célja tájékoztatást adni Önnek arról, hogy kik vagyunk, és milyen tevékenységet végzünk. A személyes információkat (többek között a nevet, címet, telefonszámot és e-mail-címet) azért gyűjtjük, és arra használjuk fel, hogy hatékonyabban biztosíthassuk az Ön számára az igényelt termékeket, szolgáltatásokat és információkat. Ezért arra használjuk fel az Ön személyes információit, hogy:

    – válaszoljunk az Ön által küldött érdeklődésekre vagy kérésekre;

    – feldolgozzuk az Ön által küldött jelentkezéseket, rendeléseket;

    – az Ön igényeinek megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra tegyünk ajánlatot.

Előfordulhat, hogy szolgáltatásaink optimalizálása érdekében személyes adatait közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára szeretnénk felhasználni. Mivel tiszteletben tartjuk az Ön magánélethez való jogát, ezért csak az Ön tudtával használjuk fel személyes adatait erre a célra, és ha szükséges, hozzájárulását kérjük, mielőtt közvetlen üzletszerzés céljára használnánk őket.

Ezenkívül a honlapunkon keresztül Önnek kínált szolgáltatások részeként a gyűjtött személyes adatokat (esetenként) átadjuk bizonyos, adott esetben az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli székhellyel rendelkező harmadik feleknek. Ez például akkor fordulhat elő, ha valamelyik szerverünk az adott időben az EGT-n kívüli országban található, vagy az egyik szolgáltatónk, partnerünk az EGT-n kívüli országban üzemel.

A jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott esetek kivételével nem fedünk fel semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha törvényileg jogosultak vagy kötelezettek vagyunk erre (ha például erre valamely jogi eljárás miatt, illetve csalás vagy más bűncselekmény megakadályozása céljából van szükség), valamint, ha úgy véljük, hogy ez szükséges ahhoz, hogy megóvjuk és/vagy megvédjük jogainkat, tulajdonunkat és személyes biztonságunkat, valamint a felhasználóink/ügyfeleink vagy más személyek jogait, tulajdonát és személyes biztonságát.

Szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy információit nem használjuk fel a fenti célok egyikére sem, ha Ön az információk elküldésekor (vagy azt követően) jelzi, hogy nem szeretné, ha azokat ilyen módon használnánk fel.

A célunk az, hogy az Önnel kapcsolatos információink a lehető legpontosabbak legyenek. Ha szeretné áttekinteni, módosítani vagy törölni az Ön által nekünk megadott adatokat, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk. Ha ebben valamint az Ön személyes adatai felhasználásának módjában lényegi változtatásokat teszünk, a módosításokat közzétesszük ezen az oldalon, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt a jelentős változtatásokról. Kérjük, rendszeresen tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseire az alábbi elérhetőségeken kaphat választ:

  • Telefon: (06-30) 212-0448
  • E-mail: info@heidrichpince.hu

Ön kérelmezheti az adatkezelőnél (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ön ilyen kérelmét megvizsgáljuk, és a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 nap alatt írásban megválaszoljuk.

Az Infotv. 21.§-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Az Ön erre vonatkozó kérelmét megvizsgáljuk, és a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt írásban megválaszoljuk. Adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30 alfejezetei tartalmazzák. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet cégünk felé eljuttatnia a panaszt.

A GDPR adatvédelmi irányelvei és feltételei 2019. március 22-én lépnek hatályba.

Budapest, 2019.03.22